Ieraksti no "Mar, 2015"

Biedru sapulce

04.03.2015   //   ievietoja iveta   //   Informācija  //  nav komentāru

Gadskārtējā biedrības “Abavas ielejas attīstības centrs” sapulce notiks
2015.gada 20.martā pl.10.00.

Sapulce notiks kafejnīcā “Ieviņa” – mums būs rezervēts lielais galds.

Darba kārtībā:

1. Atskaite par paveikto 2014.gadā, gada pārskata apstiprināšana.
2. Biedrības pasākuma plāns 2015.gadam.
3. Citi jautājumi.

Valdes vārdā – Iveta Piese, valdes priekšsēdētāja.