Avīzes pielikums Dabas parks

16.11.2015

ziedozs_cuzu_krums.jpgVeiksmīgas sadarbības rezultātā starp laikrakstu “Neatkarīgās Tukuma ziņas” un Abavas ielejas attistības centru, pateicoties Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējumam, realizēta ideja par laikraksta pielikuma izdošanu, kurš būtu veltīts īpaši aizsargājamo teritoriju aktualitātem. Tukuma apkārtnē ir Abavas senlejas dabas parks, Engures ezera dabas parks un Ķemeru nacionālais parks. Kā īpaši aizsargājamas teritorijas visas tās glabā dabas bagātibas, kas ir interesantas ne tikai pētniekiem. Projekta laikā tika izdoti divi laikraksta “Neatkarīgās Tukuma ziņas” pielikumi “Dabas parks”. Pirmais no tiem bija veltīts purviem un to daudzveidībai, otrs – dabas takām un to veidošanas un uzturēšanas pieredzei. Liakraksta pielikums “Dabas parks” pieejams interneta vietnē www.ntz.lv,

Laikraksts “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” tiek lasīts Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novados. Projekta laikā izdotais pielikums tiks izplatīts arī Talsu un Kuldīgas novadā.

Laikraksta pielikumos atspoguļotās tēmas būs par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kuras ir plašas un atrodas vai robežojas ar vairākiem novadiem. Abavas senlejas dabas parks atrodas  Kandavas,Talsu, Kuldīgas un Ventspils novadā, Engures ezera dabas parka teritorija ir Talsu, Engures un Mērsraga novadā, Ķemeru nacionālais parks ir Jaunpils, Smārdes un Engures novadā.

Katrs laikraksta pielikums būs veltīts citai tēmai. Tās visas ir nozimīgas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem, kā arī dabas resursu izmantotājiem veidojot tūrisma infrastruktūru.

Pirmā pielikuma tēma ir “Purvs – tīram gaisam un ūdenim”. Tajā peredzēts apkopot Ķemeru nacionālā parka ekspertu viedokli un pieredzi augsto purvu uzpludināšanā, stāsts par purva bioloģisko daudzveidību, tā bagātībā, ieguvumiem iedzīvotājiem, purva resursu saudzīga izmantošana, ārvalstu pieredze. Pielikumā tiks atspoguļota dabas lieguma “Čužu purvs” apsaimniekošanas pieredze. Krūmu čuža ir 2015.gada Gada koks.

Otrā pielikuma tēma ir  ”Dabas takas un to dzīvotspēja”. Tajā tiks atspoguļota dažādās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās- Abavas senlejas dabas parkā, Engures ezera dabas parkā un Ķemeru nacionālajā parkā izveidoto dabas taku daudzveidība, kopīgais un atšķirīgais, uzturēšanas un apsaimniekošanas pieredze.

Abavas senlejas dabas parkam šajā gadā tiek izstrādāts Dabas aizsardzības plāns. Biedrība “Abavas ielejas attīstības centrs” piedalās uzraudzības grupas sanāksmēs un kā galveno savu misiju šī plāna izstrādes procesā redz informācijas izplatīšanas veicināšanu iedzīvotājiem par notiekošo un gaidāmajiem pasākumiem.

Tā izstrādē iesaistīto ekspertu viedoklis un iedzīvotāju ieteikumi tiks atspoguļoti laikraksta pielikumā. Tā tiks veicināta atgriezeniskā saite par dabas plāna izstrādi.  Ir svarīgi, lai pēc iespējas vairāk iedzīvotāji uzzina par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām no visdažādākajiem informācijas avotiem.

Projekts veicinās iedzīvotāju izpratni par līdzīgo un tai pašā laikā atškirīgo dabas parkos salīdzinoši nelielā reģionā.

Lai nodrošinātu informācijas pieejamību un saglabāšanu ilgāk nekā ir avīzes mūžs, SIA “Novadu Ziņas” katru gadu izdod “Neatkarīgo Tukuma Ziņu Gadagrāmatu” ap 350 lpp. apjomā. Ar šī projekta palīdzību paredzēts daļu (100lpp) Gadagrāmatas veltīt informācijai par aktualitātēm īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – Abavas senlejas dabas parkā, Engures ezera dabas parkā un Ķemeru nacionālajā parkā. Šīs teritorijas bija aprakstītas 2003. un 2011. gada gadagrāmatā. Jaunais izdevums atspoguļos pēdējo gadu pārmaiņas un aktualitātes.

Gadagrāmata sasniedz plašu lasītāju loku. Tā tiek izplatīta mazumtirdzniecība, kā arī liela daļa tiek bez maksas dāvāta uzticīgākajiem avīzes lasītājiem, Kandavas, Tukuma, Engures un Jaunpils novadu bibliotēkām un skolām.

Projektu “Dabas parks”finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, SIA “Novadu Ziņas’, realizē Abavas ielejas attīstības centrs un SIA “Novadu Ziņas”.

b.jpg

back to top