Noslēdzies projekts "Vide un mēs"

29.12.2019

logo_lvaf.jpgProjekts “Vide un mēs” realizēts pateicoties biedrības “Abavas ielejas attīstības centrs” idejai, laikrakstu “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, “Staburags” un “Bauskas Dzīve” sadarbībai un  Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumam.

Projekta laikā izdoti trīs ikmēneša laikraksta pielikumi “Vide un Mēs” un izplatīti trīs reģionu laikrakstu lasītājiem. Pielikums “Vide un Mēs” pieejams lasīšanai un lejupielādei biedrības un reģionālo laikrakstu mājas lapās.

Katra pielikuma sagatavošanā piedalījās trīs reģionālo laikrakstu autori, lai avīzes pielikums sniegtu salīdzinošu ieskatu problēmu risināšanas metodēs, situācijas atspoguļojumā un viedokļu dažādībā.

Pielikumos “Vide un mēs” atspoguļota informācija par sekojošām tēmām:

  • Atkritumu apsaimniekošana: atkritumi kā resurss, atkritumu šķirošanas iespējas un ieguvumi.
  • Dabas aizsardzība un uzņēmējdarbība - labās prakses piemēri, zaļās uzņēmējdarbības un dzīvesveida piemēri Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT), komercdarbības iespējas ĪADT.
  • Informēšana un izglītošana par biotopu apsaimniekošanu - nepieciešamība, esošie un nākotne ieguvumi, problēmas, iespējamie risinājumi.

 Sagatavots un publicēts avīzes pielikums “Vide un mēs” nr.1., 19.09.2019.

Raksts “Kopā ar ekspertiem dabā” par pasākumu dabas liegumā Čužu purvs kopā ar mikoloģēm Initu Danieli un Diānu Meieri, botāniķi Agnesi Priedi.

Raksts “Lai riepas nekrājas kalniem” par riepu pārstrādes iespējām Baltijā. Intervija ar SIA “Eco Baltia Vide” valdes priekšsēdētāju Jāni Aizbaltu.

 Sagatavots un publicēts avīzes pielikums “Vide un mēs” nr.2., 15.10.2019.

Raksts “Kā saimniekot aizsargājamās teritorijās. Mīti un patiesība”, intervija ar DAP Dabas aizsardzības departamenta direktori Gitu Strodi.

Raksts “Katram reģionam savs atkritumu poligons” par atkritumu apsaimniekošanu tagad un nākotnē.

Sagatavots un publicēts avīzes pielikums “Vide un mēs” nr.3., 19.11.2019.

Raksts “Lai būtu pašiem savs nesamaitātas zemes stūrītis” par jaunu ģimeņu izvēli dzīvot un saimniekot laukos, intervija ar Lindu un Jāni Priedniekiem.

Raksts “Viena biedrîba – vairâk nekâ 14 000 hektâri parka”, intervija ar Abavas ielejas attīstības centra valdes priekšsēdētāju Ivetu Piesi.

Raksts” “Zaïi” dzîvot atmaksâjas” par valkāta apģērba otro dzīvi, zīmolu “pARTapis”, intervija ar Kristīni Kalēju.

Raksts “Tekstila šķirošana  pēc pieciem gadiem būs obligāta”, intervija ar SIA “Eco Baltia Vide” valdes priekšsēdētāju Jāni Aizbaltu.

Laikrakstu pielkumu “Vide un mēs” var lasīt un lejupielādēt mājas lapās:

 http://senleja.lv/vide_un_mes

 https://www.bauskasdzive.lv/projekts-vide-un-mes

https://www.ntz.lv/ntz-projektu-raksti/

https://www.staburags.lv/staburaga-projektu-raksti

Katra pielikuma saniegto laikrakstu abonentu skaits ir ap 7400, bet ņemot vērā publikāciju Noslēdzies projekts "Vide un mēs"skatījumus laikrakstu mājas lapās un sociālajos tīklos, kopējo sasniegto auditoriju vērtējam ap 64000.

Projekts “Vide un mēs” bija pirmais šāda veida sadarbības projekts starp laikrakstiem “Neatkarīgās Tukuma Ziņas”, “Staburags” un “Bauskas Dzīve” un biedrību “Abavas ielejas attīstības centrs”. Laikrakstu redakcijas un biedrība to vērtē kā pozitīvu pieredzi un vēlas arī turpmāk informēt lasītājus par vides aizsardzības un dabas resursu racionālas izmantošanas tēmām, atspoguļojot tā brīža aktualitātes reģionos.

 

Projekta vadītāja Iveta Piese

"Vide un mēs" trešais numurs

19.11.2019

linda.jpgIznācis laikrakstu "Neatkarīgās Tukuma Ziņas", "Staburags" un "Bauskas Dzīve" trešais pielikums "Vide un mēs". Tajā lasiet par par saimniekošanu dabas parkā, par veco kleitu jauno dzīvi un tekstila šķitošanu. Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Atver un lasi

"Vide un mēs" par saimniekošanas ĪADT un par atkritumu poligoniem.

15.10.2019

20191013_171843.jpgIznācis laikrakstu "Neatkarīgās Tukuma Ziņas", "Staburags" un "Bauskas Dzīve" ikmēneša pielikums "Vide un mēs". Lasiet interviju ar Gitu Strodi- Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamenta vadītāju par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorojās. Otra laikraksta tēma - par atkritumu poligoniem reģionos.

Pielikums "Vide un mēs" lejupielādei un lasīšanai ir šeit.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

" Vide un Mēs" par sēnēm un riepām

17.09.2019

20190824_123805.jpgIznācis laikrakstu "Neatkarīgās Tukuma Ziņas", "Staburags"un "Bauskas Dzīve"  un biedrības "Abavas ielejas attīstības centrs" kopīgi veidotais pielikums "Vide un Mēs". Kopā ar ekspertiem dabā. Lai riepas nekrājas kalniem.

Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds.

Iznāks avīzes pielikums "Vide un mēs"

16.09.2019

Biedrība "Abavas ielejas attīstības centrs" saņēmusi Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu projekta "Vide un mēs" realizācijai. 

Līdz gala nogalei paredzēts sagatavot un izdot trīs avīžu “Bauskas Dzīve”, “Staburags”, “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” ikmēneša pielikumus “Vide un Mēs” par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību. 

Pirmais drukātais avīzes pielikums pie lasītājiem dosies 17.septembrī. To saņems bez maksas laikrakstu “Bauskas Dzīve”, “Staburags”, “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” lasītāji. Pielikumu varēs lasīt arī interneta vidē mājas lapās www.ntz.lv , www.staburags.lv , www.bauskasdzive.lv un www.senleja.lv .

Katra pielikuma sagatavošanā piedalīsies trīs reģionālo laikrakstu autori, lai avīzes pielikums sniegtu salīdzinošu ieskatu problēmu risināšanas metodēs, situācijas atspoguļojumā un viedokļu dažādībā. 

back to top