Cildens mans novadiņš Abavas senlejā

14.11.2014

b.jpgTrešdien, 12.novembrī valsts svētku svinību noskaņā notika tradicionālais Kandavas novada vispārizglītojošo skolu audzēkņu konkurss ” Cildens mans novadiņš”, kura iniciators ir Kandavas novada izglītības pārvalde, bet pasākuma dvēsele- pārvaldes metodiķe Liene Šnikvalde. Šogad konkursā piedalījās 8.-9.klašu audzēkņi. Konkurss bija arī viena no  biedrības ” Abavas ielejas attīstības centrs” projekta ” Kājāmgājēju dienas Abavas senlejā”  akcijām.  

Katrai komandai bija iepriekš jāizstaigā kāda no daudzajām Abavas senlejas dabas parka takām, jāatrod tajā jauniešuprāt interesanti objekti, informācija par tiem. Tā kā iepriekš nekāda cita papildus informācija par to, kas tad ir nozīmīgākie objekti takās, netika dota, tad šie objekti bija ne tikai jāierauga, bet arī kaut kā jānosauc. Kājāmgājēju dienu vadmotīvs ir īpašā dziesma, kurā ir vārdi: ” Vai esi kājām nostaigājis ceļu no Kandavas līdz Sabilei?”. Jaunieši savās prezentācijās parādīja ne tikai takās atrasto, piedzīvoto, bet arī to, kā viņi pārgājiena laikā dziedājuši šo dziesmu.

Visu komandu darbs tika atzinīgi novērtēts un par to liecināja klausītāju atsaucība, līdzi jušana prezentāciju laikā un noslēgumā izskanēja pārsteiguma un sajūsmas vārdi, ka labprāt paši izstaigātu tās takas un ka nekad nav domājuši, ka tika daudz skaistu vietu ir tepat netālu no Kandavas.

Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas komandas stāsts par Mācītājmuižas Veco ozolāju taku bija gan labs operatora darbs, gan ar ar bagātīgu informāciju par rudenī atrodamām dabas veltēm šajā takā.  Klase sajutusi kopābūšanas prieku un secināja, ka tā bijusi patiešām viena skaista diena viņu dzīvē.

Matkules sākumskola bija atradusi vēl dabā neiezīmētu taku gar Amulas upi uz īpaši skaisto, sūnām un papardītēm apaugušo Zāģeru akmeni. Video uzskatāmi parādīja, cik šķēršļots bijis šis ceļš. Matkules skolēni izteica gatavību kļūt par taku pavadoņiem.

Zemītes pamatskolas skolēni ejot pa Mīlestības taku pie Zviedru cepures bija atklājuši ne tikai skaistas dabas ainavas, bet arī to, cik daudzveidīga var būt mīlestība. Arī te operatora un filmas veidotāja darbs bija īpaši atzīmējams.

Zantes pamatskolas skolēni ikdienā dzīvo ārpus dabas parka, tapēc viņu skatījums uz Buses pilskalna apkārtni bija patiešām ar atklājumiem un atziņām bagāts. Viņi tur atraduši šūpoles  – adrenalīna vēzienu un īpašo – Samantas vannu.  Tas nozīmē, ka jau tā gleznainā Buses pilskalna apkārtne kļuvusi par diviem nosauktiem objektiem bagātāka.

Cēres pamatskola bija izpētījusi Čužu purva taku un ar saviem kvalitatīvajiem foto un labo prezentāciju iekārdinaju visus turp doties vistuvākajā laikā pat nesagaidot čužu ziedēšanu.

Vānes pamatskolas audzēkņi bija jaunās Zirgu takas pirmie atklājēji. Viņi savu ceļu sāka no Sabiles un laimīgi nokļuva Zviedru cepurē atrazdami paralēli dabā iezīmētajai takai, īpašas vietas tuvāk Abavas upei.

Kandavas internātvidusskolu pārstāvēja divas komandas, kas bija gājušas pa vienu un to pašu taku katra savā laikā un prezentācijas atspoguļoja to, cik dažādi uz vienām un tam pašām vietām un lietām iespējams paskatīties. Viņi bija izstaigājuši taku gar Imulas upi. Prezentācijā bija gan leģendas un nostāsti par velna darbiem šajā apkārtnē, gan garšīga tēja no upes malā salasītām mētrām, gan sirsnīgās attiecības ar takas saimnieci Aiju Kārņupu no telšu vietas ” Vītiņi”.

Noslēgumā labus vārdus teica skolu direktori, pagastu pārvalžu vadītāji un biedrības ” Abavas ielejas attīstības centrs”  biedri. Krekliņi ar uzrakstu ” Abavas senlejas kājāmgājējs”  tika pašiem atraktīvākajiem un labāko prezentāciju gatavotājiem, operatoriem un tiem, kas uzņēmās iet pa priekšu nezināmā apvidū.

Projektu ” Kājāmgājēju dienas Abavas senlejā” atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds, Talsu un Kandavas novada pašvaldības.

back to top