Mežs dabas parkā, ko darīt?

28.09.2016

mezs_dabas_parka.jpg4.oktobrī pl.12.00 visi dabas parka “Abavas senleja” mežu īpašnieki un interesenti aicināti uz semināru “Mežu apsaimniekošana īpaši aizsargājamā dabas teritorijā”. Seminārs notiks atpūtas kompleksā “Zviedru cepure”.  Dalība bez maksas.

Seminārā Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonda direktors, pastāstīs par Bioloģiskās daudzveidības aizsardzības aktualitātēm meža apsaimniekošanā un koku ciršanas modeļiem aizsargājamās teritorijās. Semināram paredzētas divas daļas – teorētiskā un praktiskā. Praktiskajā daļā dosimies dabā, lai iepazītos ar mežu apsaimniekošanas piemēriem Abavas senlejā.

Tēma par koksnes ieguvi un dabas aizsardzības pasākumiem mežu apsaimniekošanā aizsargājamās teritorijās noteikti ir aktuāla zemju īpašniekiem ne tikai dabas parkā “Abavas senleja” bet arī citās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, tāpēc uz pasākumu aicināti arī citu dabas parku iedzīvotāji un visi interesenti.

Abavas senlejas dabas parka Dabas aizsardzības plānā ir rakstīts:

“… šobrīd mežu biotopu aizsardzība dabas parkā netiek nodrošināta tai nepieciešamajā kvalitātē. Kopumā teritorijā vērojama būtiska mežsaimnieciskās darbības ietekme, kuras rezultātā ir tieši iznīcinātas vai netieši ietekmētas būtiskas aizsargājamo mežu biotopu platības. Šobrīd lielākajā daļā (89,41 %) dabas parka teritorijas ir noteikts dabas parka zonas statuss, kurā ir pieļaujams veikt galveno cirti. Tā rezultātā kopš 2008.gada (brīža, kad tika apstiprināti IAIN) izlases cirte dabas parka teritorijā ir realizēta 345 ha platībā. Pēc 2015.gada izpētes konstatēts, ka 109,89 ha platībā meža biotopi ir būtiski ietekmēti vai pat iznīcināti. Posmā lejpus Rendas veiktas izlases cirtes meža biotopos 38,76 ha platībā, kas būtiski ietekmējušas to kvalitāti. Mežsaimnieciskās darbības rezultātā 71,13 ha meža biotopu platības (posmos: Abavas krastos pie Plostiem, Veģiem, Rendas Imulas, Amulas nogāzēs, u.c.) vairs neatbilst agrāk noteiktajam meža biotopu ekoloģiskajām prasībām. Lai mazinātu sociālekonomisko un mežsaimniecisko ietekmi uz dabas parkā esošo meža ekosistēmu, ir nepieciešams pastiprināt teritorijas aizsardzības režīmu. Primāri ir nepieciešams noteikt dabas lieguma zonas režīmu šobrīd zināmajās mežu biotopu platībās, kas būtu primāri nepieciešams to juridiskās aizsardzības nodrošināšanai.”

Seminārs notiek projekta “Komunikācijas kanāls sadarbībai Abavas senlejā” ietvaros un tā mērķis ir, saskaņojot dabas aizsardzības un sociālekonomiskās intereses, veicināt dabas vērtību saglabāšanos un vietējās uzņēmējdarbības attīstību, izglītot un iesaistīt vietējos iedzīvotājus un uzņēmējus praktiskā aizsargājamās teritorijas uzturēšanā, ievērojot prasības, kas attiecas uz īpaši aizsargājamu teritoriju un kuras ietvertas topošajā dabas parka “Abavas senleja” dabas aizsardzības plānā.

Projektu “Komunikācijas kanāls sadarbībai Abavas senlejā” finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.

Projektu realizē biedrība “Abavas ielejas attīstības centrs”.

Projekta vadītāja Iveta Piese

Tel.28396830b.jpg

back to top