Noslēgušās skolēnu pārgājienu dienas Abavas senlejā

21.10.2015

b.jpgNo 15. septembra līdz 15. oktobrim, projekta „Ej droši dabā” ietvaros, Abavas senlejā norisinājās skolēnu pārgājienu dienas, kuru laikā bērniem no skolām, kuras atrodas Abavas senlejā bija jādodas dabā – jāizveido vienas dienas pārgājiena maršruts, redzētais jāfiksē fotogrāfijās un video

Atpūtas kompleksā Plosti 15.oktobrī sapulcējās skolēnu pārgājiena dienu dalībnieki. Kaut arī piedalīties tika aicināti 5.-7.klašu skolēni no Kandavas, Talsu, Kuldīgas un Ventspils novadiem, kuru skolas atrodas Abavas senlejas dabas parkā vai tuvu tam, vislielākā atsaucība bija no Kandavas novada skolām.

Pārgājiena dienu noslēgums sākās ar Abavas ielejas attīstības centra vadītājas Ivetas Pieses uzrunu un pateicību visiem aktīvajiem dalībniekiem – Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 6a. klasei (audzinātāja Seila Šenberga) un Kandavas internātvidusskolas 6b. klasei (audzinātāja Kornēlija Lāce, Dzintra Mellakaula un Līga Pūķe). Pārgājienu dienu noslēguma pasākumā piedalījās arī Vānes pamatskolas 5. klases (audzinātāja Ilze Kalnarāja) un 6. klases (audzinātāja Modra Rēvalde) skolēni. Noslēguma pasākumam bija pieteikušās un ilgi gaidītas bija arī Zemītes un Zantes pamatskolu komandas. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 6a. klase un Kandavas internātvidusskolas 6b. klase iepazīstināja klātesošos ar savu pārgājiena maršrutiem un pa ceļam redzēto. Nenoliedzami pierādījās, ka Abavas senlejas galvenās vērtības ir skaistā daba. Skolēni bija paviesojušies gan Buses pilskalnā, gan Kandavas Mācitājmuižas apkārtnē un gājuši pa taku uz Vecajiem ozolājiem. Bērni bija redzējuši gan dzīvniekus, gan dabu, gan arī atklājuši vietas, kurās līdz šim nebija viesojušies. Maršrutā un tā atspoguļojumā bija jāiekļauj dažādi elementi – gaiss, ūdens, akmens, augs, dzīvnieks, dziesma, atradums – visi bija paveikuši uzdevumu. Klasēm šis bija pirmais šāda veida pasākums, tomēr bērnu entuziasms bijis liels, šādi pārgājieni dabā tiks turpināti, lai iepazītu un redzētu vēl daudz jauna Abavas senlejā. Prezentāciju sagatavošanā savu palīdzīgo roku bija pielikušas arī skolotājas un par to viņām lielais paldies. Skolotāja loma ikvienas personības veidošanās laikā ir nozīmīga – tiek apgūtas prasmes vides labiekārtošanā, kā orientēties dabā, skatīties, ieraudzīt un dzirdēt skaisto.

Pēc prezentācijām sekoja komandu stafetes piecās disciplīnās, kurās bērniem bija jāsavāc pēc iespējas vairāk punktu. Katra disciplīna tika atvēlēts noteikts laiks. Futbols, bumbiņu mešana, šķīvīša sviešana, skriešana lielajos zābakos un skaitļu meklēšana – aktīvā atpūta dabā bērniem radīja īpašu prieku.

Pēc komandu disciplīnām bērnus sagaidīja silta zupa un visi tika pie gardiem kliņģeriem.

Skolēnu pārgājienu dienu mērķis bija veidot skolēnu izpratni par bioloģisko daudzveidību Abavas senlejas dabas parkā, veicināt iemaņu un prasmju veidošanos aktīvai atpūtai dabā. Projektu “Ej droši dabā” finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, Kandavas novada dome, Abavas ielejas attīstības centrs.

back to top