Taka uz Vecajiem Ozolājiem

25.12.2013

2013_12_19_2468.jpgDažas dienas pirms Ziemassvētkiem ir pabeigti darbi projekta  „Biotopu aizsardzības pasākumi Abavas senlejas dabas takās”, kurš guvis atbalstu Latvijas Vides aizsardzības fonda projektu konkursā vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. dabas kapitāla izpratnē” pēdēja posmā – Ozolāju takā pie Mācītājmājas.

Mācītājmāja ir Kandavas ev. luteriskās draudzes īpašums. Ēka ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. To cēlis mācītājs Karls Bernhards Beckers no 1835. līdz 1837.gadam. Ievērojamākais no 20.gs. mācītājiem, kas dzīvojis muižā, ir Rihards Zariņš. Viņš bijis aktīvs Kandavas sabiedriskās dzīves organizētājs, mīlējis pastaigāties pa apkārtni un dabas iedvesmots sarakstījis mīlas dzejoļus, kas izdoti krājumā ” Vēli ziedi”.

Aiz Mācītājmājas ēkas sākas taka, kura ved pa stāvo senās Abavas krasta nogāzi līdz bioloģiski vērtīgajām pļavām tās tagadējos krastos.Tur ir arī īpaša vieta – Vecie Ozolāji, kur upes ielokā jau pirms gandrīz 100 gadiem mīlējuši pulcēties kandavnieki, lai spēlētu teātri brīvdabā, lai atzīmētu skolas sākšanos vai noslēgumu.

Projekta laikā izveidotas kāpnes un divas platformas, lai pastaigu mīļotāji saudzētu stāvo nogāzi, no kuras mīl izlauzties avoti. Projekts realizēts, lai aizsargātu tās dabas vērtības, kas te ir, un ļautu priecāties par gleznainajiem Abavas upes krastiem un dabas parku Abavas senleja.

Nopietns izaicinājums bija rudens vētra, bet neskatoties uz to- darbs paveikts! Projektu realizēja biedrība ” Abavas ielejas attīstības centrs” sadarbībā ar SIA ” S-sitrA”.

Projektu finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds. Līdzfinansē Kandavas novada dome un Kandavas ev.lut.draudze.b.jpg

back to top