Upju diena Abavas senlejā

26.10.2016

sabiedribas_integracijas_fonds.jpgSemināru cikla “Ejam dabā ar ekspertu” ietvaros 22. oktobrī, Kandavā, norisinājās 5. šī cikla pasākums – “Upju diena”. Semināra īpašie viesi bija saldūdeņu eksperte Linda Uzule un pētnieks Māris Olte. Galvenā semināra tēma bija upes un to ekosistēma, kā arī nozīme.

Linda Uzule ir eksperte, kas topošā Abavas senlejas Dabas aizsardzības plāna ietvaros pētīja Abavas upes tīrību, laivojot to no paša sākuma līdz ietekai Ventā. Eksperte klausītājiem bija sagatavojusi uzskatāmu prezentāciju, kuras laikā klātesošie tika iepazīstināti ar ūdens nozīmīgumu, ar to, kas vispār ir ūdens piesārņojums, tā cēloņiem, kas ne mazums gadījumos ir pārāk intensīva lauksaimniecība, kā arī prezentācijā tika runāts par piesārņojuma indikatoriem un to kā uzlabot upju stāvokli.

Prezentācijas laikā neizpalika arī informācija par Abavas upi, kas ir 129 km gara, tai ir 66 pietekas, tās maksimālais dziļums sasniedz 2,5m. Abava ir potomāla tipa liela upe, kaps atbilst īpaši aizsargājamam biotopam. Galvenā Abavas upes bagātība slēpjas upes straujteču posmos. Eksperte Abavas upē saskaitīja 44 augu sugas, no kurām šeit sastopamas arī retās, īpaši aizsargājamās sugas. Tikai Abavā sastopama šaurlapu cirvene, kas ierakstīta Latvijas Sarkanajā grāmatā un ir vienīgā atradne Baltijā. Tāpat reta un īpaši aizsargājama ir arī biezā perlamutrene. Abavas upē sastopamai arī tādi vienkāršāki augi kā – parastā bultene, lielā ežgalvīte, ezermeldrs, skaujošā glīvene, ķemveida glīvene, dzeltenā lēpe un citi augi.

Pēc izsmeļošās un informatīvās prezentācijas klausītājus sagaidīja praktiskais darbs – iejušanās saldūdens eksperta lomā, kura laikā bija jānosaka ūdens ekoloģiskā kvalitāte.

Pēc praktiskā darba klausītāji sagaidīja Māri Olti, kurš īsumā aprakstīja un izteica savu viedokli par situāciju Latvijas upēs. Nedaudz tika aizskarta arī saimniekošana tajās un aprakstīti iegūtie rezultāti. Māris uzskata, ka cilvēkam ir jāmācās sekot līdzi dabas procesiem – daba mainās, bet cilvēks īsti negrib tam darboties līdzi. “Cilvēki bieži vien aizmirst, ka cilvēki te dzīvo, grib visu pārlieku aizsargāt”, saka Olte. Tika runāts arī par zivīm, kas būtu labi to nārstošanai, kā to veicināt. Māris uzsver, ka cilvēkam, lai uzlabotu apkārtējo situāciju, mazinātu piesārņojumu, vispirms jāsāk skatīties uz to, ko dara pats, jāmaina sava rīcība un domāšana – jādzīvo draudzīgi dabai.

Pēc garākas diskusijas, kurā neiztrūka arī klausītāju jautājumi visus gaidīja garda zivju zupa, pēc kuras turpinājās sarunas.

“Upju diena” bija semināru cikla “Ejam dabā ar ekspertu” piektais pasākums.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. logo-2015.png

Projektu “Mūsu mājas dabas parks” īsteno biedrība “Abavas ielejas attīstības centrs”

back to top