Dabas parks - prieks vai bieds

12.09.2016

b.jpg15.septembrī pl.13.00 Kandavas novada domes zālē Abavas ielejas attīstības centrs aicina zemju īpašniekus un iedzīvotājus uz semināru  “Dabas parks- prieks vai bieds”.

Tā būs pirmā tikšanās pēc dabas parka “Abavas senleja” Dabas aizsardzības plāna pieņemšanas, lai pārrunātu dabas aizsardzības plāna izstrādes laikā gūtās atziņas un iepazītos ar tā izstrādes laikā atklātajām dabas vērtībām. Semināra īpašais viesis – ornitologs Edgars Dzenis.

Putnu faunas izpētes ietvaros dabas parkā “Abavas senleja” konstatētas 26 īpaši aizsargājamas putnu sugas, no kurām 23 sugas ir iekļautas Putnu Direktīvas (79/409/EEC) 1.pielikumā, savukārt 10 putnu sugām ir veidojami mikroliegumi. Kā tas ietekmēs dabas parka iedzīvotājus – to tad jautāsim speciālistam.

Lasīt visu ziņu

Aizvadītas kukaiņu dienas Abavas senlejā

30.08.2016

taurinu_diena_abavas_senleja_2.jpgSvētdien, 27.augustā Abavas ielejas attīstības centrs aicināja uz semināru cikla “Ejam dabā ar ekspertu” otro pasākumu – “Kukaiņu dienu”, kurā turpinājām iepazīt dabas parku Abavas senleja – šajā reizē kopā ar vides ekspertu profesoru Voldemāru Spuņģi tika izzināta kukaiņu daudzveidība.

Seminārs – pārgājiens norisinājās Kandavas pilsētas tuvējā apkārtnē ejot no autoostas gar Abavas upi līdz Vecajiem Ozolājiem. Visas dienas laikā kopā ar ekspertu pabijām gan pļavās, gan mežos, gan arī purvā un iepazināmies ar tur mītošo kukaiņu daudzveidību. Tā kā pārgājiens norisinājās Abavas senlejas dabas parkā, kuram cauri plūst Abavas upe, tad īpaša uzmanība tika veltīta ūdenstilpnēs un pie tām sastopamiem kukaiņiem – spārēm, ūdensērcem, vēžveidīgiem u.c. Abavas senlejas viena no bagātībām ir bioloģiski vērtīgie zālāji. Apskatījām pļavās mītošos kukaiņus – blaktis, tauriņus, sienāžus, mušiņas. Guvām ieskatu par to dzīves ciklu, sugu daudzveidību un dzīves apstākļiem.

Lasīt visu ziņu

Citāds ceļojums

23.08.2016

sabiedribas_integracijas_fonds.jpgKur pirmatnējo mežonību meklēt…

Atzīšos, ieraudzījusi aicinājumu doties pļavā Matkules pusē un “būt gatavai ekstrēmiem apstākļiem”, biju pārliecināta – tā jau tikai tāda ironija. Tomēr, kā izrādījās, ir tādas dabas takas, kur bez daudzmaz pieklājīgiem apaviem un zinoša gida drošāk jau laikam pat nelīst… Dubļi, stāvas, slidenas nogāzes, viltīgas koku saknes un latvāņi – lūk, kam jābūt gatavam, ja ir vēlēšanās izzināt mežonīgo, bet arī interesanto dabas taku, kas drosmīgos un izturīgos ved gar Imulas upes krastu.

No vīna pie dabas krūts

Tradīciju doties dabā kopā ar kādu augu, kukaiņu vai citas dzīvās radības ekspertu, biedrība «Abavas ielejas attīstības centrs» aizsāka pirms diviem gadiem. Un šogad no iecerētājām piecām lekcijām brīvdabā Pļavas diena bija pati pirmā, ko ar savām zināšanām bagātināja pētniece Agnese Priede. Bet mazliet par dalībniekiem. Iesākumā potenciālo takas gājēju pulks nebija diez ko kupls, bet varēja jau arī saprasts – kaut pasākums pilnīgi un absolūti bez maksas – mākoņi šajā dienā visu laiku draudēja ar drīzu nolīšanu un īsi pirms starta savus draudus arī piepildīja. Taču drīz vien mazajam pulciņam pievienojās arī pavisam liels pulks jeb piedzīvojumu ekspedīcijas «Pazust Kurzemē» dalībnieki, kas pieturā iepretim bijušajai Matkules skoliņai (šobrīd ēkā iekārtota pansija) ieradās ar «PanCar» jeb jaunu elpu un skatu ieguvušiem Fiat mazvāģīšiem. Interesanti, ka iepriekšējā dienā šī pati kompānija bija piedalījusies Sabiles vīna svētkos, tādēļ, lai visi pārslēgtos no viena veida darbošanās un iespaidiem uz pavisam citiem – daudz ekstrēmākiem – bija nepieciešamas neliels atelpas brīdis. Nu kaut vai…, lai bagāžniekā atrastu kaut cik piemērotu apģērbu pastaigai dabā.

Lasīt visu ziņu

Par tiem, kas dzīvo dabas parkā

23.08.2016

sabiedribas_integracijas_fonds.jpgProjekta “Mūsu mājas dabas parks” mērķis ir sabiedrības izpratnes veidošana par Abavas senlejas ainaviskām, vēsturiskām un dabas vērtībām, kad notiek divu īpaši aizsargājamo teritoriju pārklāšanās – dabas parks Abavas senleja un kultūrvēsturiskā teritorija Abavas ieleja.

Projekts “Mūsu mājas dabas parks” turpina biedrības “Abavas ielejas attīstības centrs” 2014.un 2015.gadā aizsākto pasākumu tradīciju – organizēt seminārus brīvā dabā pieaicinot vides gidus vai vides ekspertus, kas saistošā veidā iepazīstina ar Abavas senlejas dabas parka bioloģisko daudzveidību. Pasākumu dalībnieki ir dažāda vecumu un dzimuma cilvēki – biedrības biedri, zemju īpašnieki, pašvaldības iestāžu darbinieki, teritorijas pilsētu un ciematu iedzīvotāji, skolēni un vides speciālisti.

Lasīt visu ziņu

Sākusies Dabas aizsardzības plāna apspriešana

07.03.2016

Dabas aizsardzības pārvalde un uzņēmums SIA “METRUM” izsludina sabiedrisko apspriešanu un aicina iepazīties ar dabas aizsardzības plāna projektu dabas parkam “Abavas senleja”.

Dabas parks izveidots, lai saglabātu Abavas senleju kā vienotu ainavu un ekoloģisko sistēmu, tās dabas un kultūrvēsturisko mantojumu, ainavu estētiskos resursus, dabas bioloģisko daudzveidību, īpaši aizsargājamo dzīvnieku un augu sugas, to dzīvotnes, biotopu kopumu, tajā skaitā īpaši aizsargājamos Eiropas Savienības noteiktos biotopus, kā arī veicinātu šīs teritorijas ilgtspējību, salāgojot vietu attīstības mērķus ar dabas un kultūrvēsturisko pieminekļu aizsardzības mērķiem, vienlaikus veicinot sabiedrības atpūtai, izglītošanai un audzināšanai piemērotu vidi.

Dabas parkā “Abavas senleja” ir veikta ainavas un dabas vērtību izpēte, tajā skaitā apsekoti zālāji, nosakot to atbilstību botāniskajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem. Pēc 2015.gada zālāju inventarizācijas noteikti atbilstoši Eiropas Savienības aizsargājamo zālāju biotopu veidi – pārsvarā sausi un kaļķaini zālāji, par kuru apsaimniekošanuir iespējams saņemt paaugstinātu atbalsta maksājumu. Informāciju par noteiktajiem zālājiem un pieteikšanās kārtību atbalsta maksājumam skatīties Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv. Atbalsta maksājumus ir iespējams saņemt, ja tiek ievērota pareiza zālāju apsaimniekošana, sienu pļaujot un savācot vai noganot zālāju ar atbilstošu zālēdāju blīvumu. Jāuzsver, ka nav vairs spēkā vēlās pļaujas nosacījums, taču nav pieļaujama zāles smalcināšana, kas ievērojami pasliktina zālāju kvalitāti.

Lasīt visu ziņu

Avīzes pielikums Dabas parks

16.11.2015

ziedozs_cuzu_krums.jpgVeiksmīgas sadarbības rezultātā starp laikrakstu “Neatkarīgās Tukuma ziņas” un Abavas ielejas attistības centru, pateicoties Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējumam, realizēta ideja par laikraksta pielikuma izdošanu, kurš būtu veltīts īpaši aizsargājamo teritoriju aktualitātem. Tukuma apkārtnē ir Abavas senlejas dabas parks, Engures ezera dabas parks un Ķemeru nacionālais parks. Kā īpaši aizsargājamas teritorijas visas tās glabā dabas bagātibas, kas ir interesantas ne tikai pētniekiem. Projekta laikā tika izdoti divi laikraksta “Neatkarīgās Tukuma ziņas” pielikumi “Dabas parks”. Pirmais no tiem bija veltīts purviem un to daudzveidībai, otrs – dabas takām un to veidošanas un uzturēšanas pieredzei. Liakraksta pielikums “Dabas parks” pieejams interneta vietnē www.ntz.lv,

Laikraksts “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” tiek lasīts Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novados. Projekta laikā izdotais pielikums tiks izplatīts arī Talsu un Kuldīgas novadā.

Laikraksta pielikumos atspoguļotās tēmas būs par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kuras ir plašas un atrodas vai robežojas ar vairākiem novadiem. Abavas senlejas dabas parks atrodas  Kandavas,Talsu, Kuldīgas un Ventspils novadā, Engures ezera dabas parka teritorija ir Talsu, Engures un Mērsraga novadā, Ķemeru nacionālais parks ir Jaunpils, Smārdes un Engures novadā.

Lasīt visu ziņu

Noslēgušās skolēnu pārgājienu dienas Abavas senlejā

21.10.2015

b.jpgNo 15. septembra līdz 15. oktobrim, projekta „Ej droši dabā” ietvaros, Abavas senlejā norisinājās skolēnu pārgājienu dienas, kuru laikā bērniem no skolām, kuras atrodas Abavas senlejā bija jādodas dabā – jāizveido vienas dienas pārgājiena maršruts, redzētais jāfiksē fotogrāfijās un video

Atpūtas kompleksā Plosti 15.oktobrī sapulcējās skolēnu pārgājiena dienu dalībnieki. Kaut arī piedalīties tika aicināti 5.-7.klašu skolēni no Kandavas, Talsu, Kuldīgas un Ventspils novadiem, kuru skolas atrodas Abavas senlejas dabas parkā vai tuvu tam, vislielākā atsaucība bija no Kandavas novada skolām.

Pārgājiena dienu noslēgums sākās ar Abavas ielejas attīstības centra vadītājas Ivetas Pieses uzrunu un pateicību visiem aktīvajiem dalībniekiem – Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 6a. klasei (audzinātāja Seila Šenberga) un Kandavas internātvidusskolas 6b. klasei (audzinātāja Kornēlija Lāce, Dzintra Mellakaula un Līga Pūķe). Pārgājienu dienu noslēguma pasākumā piedalījās arī Vānes pamatskolas 5. klases (audzinātāja Ilze Kalnarāja) un 6. klases (audzinātāja Modra Rēvalde) skolēni. Noslēguma pasākumam bija pieteikušās un ilgi gaidītas bija arī Zemītes un Zantes pamatskolu komandas. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 6a. klase un Kandavas internātvidusskolas 6b. klase iepazīstināja klātesošos ar savu pārgājiena maršrutiem un pa ceļam redzēto. Nenoliedzami pierādījās, ka Abavas senlejas galvenās vērtības ir skaistā daba. Skolēni bija paviesojušies gan Buses pilskalnā, gan Kandavas Mācitājmuižas apkārtnē un gājuši pa taku uz Vecajiem ozolājiem. Bērni bija redzējuši gan dzīvniekus, gan dabu, gan arī atklājuši vietas, kurās līdz šim nebija viesojušies. Maršrutā un tā atspoguļojumā bija jāiekļauj dažādi elementi – gaiss, ūdens, akmens, augs, dzīvnieks, dziesma, atradums – visi bija paveikuši uzdevumu. Klasēm šis bija pirmais šāda veida pasākums, tomēr bērnu entuziasms bijis liels, šādi pārgājieni dabā tiks turpināti, lai iepazītu un redzētu vēl daudz jauna Abavas senlejā. Prezentāciju sagatavošanā savu palīdzīgo roku bija pielikušas arī skolotājas un par to viņām lielais paldies. Skolotāja loma ikvienas personības veidošanās laikā ir nozīmīga – tiek apgūtas prasmes vides labiekārtošanā, kā orientēties dabā, skatīties, ieraudzīt un dzirdēt skaisto.

Lasīt visu ziņu
back to top